Wrap up 2019-2020

De nadruk in aanbestedingenland ligt steeds meer op nieuwe vormen van samenwerking en contractering. Bouwteams, innovatiepartnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten zijn in opkomst. Langjarige partnering, gelijkwaardigheid en gezamenlijk zakelijk voordeel staan hierbij centraal.

In twee aangenomen bouwteams voor Schadenberg, twee gegunde raamovereenkomsten voor Vlaar Techniek, getekende langjarige contracten voor Roelofsen en PipeLife heb ik de verbinding kunnen leggen tussen de aanwezige kennis en expertise in de markt en de meest uiteenlopende klantvragen. Als afsluiter van 2020 heb ik als EMVI-manager de SOK Kademakers met Dura Vermeer aangenomen, waar ik momenteel de rol van programmamanager vervul. Mijn focus ligt hierbij op samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en projectoverstijgend leren.

Daarnaast blijven gemalen een grote aantrekkingskracht hebben. Met Gebr. Beentjes GWW zijn we als beste aannemer geselecteerd voor de realisatie van gemaal De Poel, gemaal Waard-Nieuwland en een drietal gemalen in Rijnland. Vlaar Techniek heb ik ondersteund bij het aannemen van de renovatie van gemaal Aquarivium. Sinds oktober 2020 ben ik contractmanager op het project Gemaal Monnickendam, voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.